ANIMOCJE 2013 – zgłoś swoją animację! (konkurs)

Od 7 stycznia można zgłaszać swoje animowane krótkometrażówki w konkursie Festiwalu Filmów Animowanych ANIMOCJE.

Animocje 2013 to Festiwal Filmów Animowanych organizowany po raz drugi przez Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy. Małe Kino objęło patronatem medialnym Festiwal ANIMOCJE 2013.

Festiwal odbywać się będzie w dniach 24-28 kwietnia 2013 roku. 

Wśród Festiwalowych wydarzeń znajdą się wystawy, spotkania autorskie, warsztaty i oczywiście dużo filmów animowanych. Szczegóły już niedługo…

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 marca 2013 roku (decyduje data stempla). W tym terminie należy wypełnić pobrany formularz zgłoszenia filmu (formularz oraz regulamin konkursu znajdują się w linkach poniżej), następnie wydrukować go, podpisać i przesłać pocztą na adres MCK z dopiskiem „ANIMOCJE”.

Filmy oceniane będą przez Jury festiwalowe, w trzech kategoriach:

– profesjonaliści
– studenci wyższych szkół filmowych i artystycznych
– twórcy nieprofesjonalni

Specyfikacja:

Film/filmy do konkursu należy zgłaszać w formacie mp4 1920×1080 w formie pliku za pośrednictwem serwera FTP, otwartego serwisu (np. Dropbox) lub na płycie DVD-Video PAL (region 2 lub 0 / w przypadku zgłoszenia kilku filmów każdy tytuł na oddzielnym nośniku). Po zakwalifikowaniu filmu/filmów do konkursu nie ma konieczności przesyłania oddzielnej kopii konkursowej (chyba, że Organizator zwróci się do Zgłaszającego z taką prośbą). Do zgłoszenia należy dołączyć materiały promocyjne: przynajmniej jeden fotos do filmu w formacie JPG (w wersji do druku – najlepiej ok. 200 dpi), krótki opis filmu, krótką filmografię reżysera. Materiały promocyjne filmu należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego na oddzielnej płycie niż film lub przesłać drogą elektroniczną.

e-mail: animocje@mok.bydgoszcz.pl

Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod adresem animocje@mok.bydgoszcz.pl lub telefonicznie: 52 322 55 544 wew. 32, 519 346 585

>> REGULAMIN KONKURSU

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY