Animocje 2015: ostatni moment na zgłoszenie filmów do konkursu

Animocje_200x200Jeszcze tylko przez dwa tygodnie można zgłaszać swoje filmy do konkursu o Bydgoską Nagrodę za Najlepszy Film Animowany w ramach Festiwalu Animocje 2015. 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18 lutego 2015 roku. W tym terminie należy wypełnić pobrany formularz zgłoszenia filmu, następnie wydrukować go, podpisać i razem z filmem (CD/DVD) przesłać pocztą na adres MCK:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Marcinkowskiego 12-14,
85-056 Bydgoszcz

z dopiskiem „ANIMOCJE”.

Filmy można też przesyłać w formie pliku za pośrednictwem serwera FTP lub otwartego serwisu do przesyłu danych (np. Dropbox).

W konkursie mogą wziąć udział twórcy z całego świata, zarówno szkoły artystyczne, filmowe, firmy produkcyjne, instytucje filmowe, a także osoby indywidualne. Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane w latach 2012-2015, które nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji konkursu. Film może być wykonany w dowolnej technice animacyjnej, jak również może być filmem kombinowanym, pod warunkiem, że animacja stanowi co najmniej 50%.

Film powinien być w formacie mp4 1920 x 1080, o czasie trwania nie przekraczającym 30 minut. Każdy film powinien posiadać napisy początkowe i/lub końcowe, zawierające tytuł, nazwiska autorów i rok produkcji.

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.mck-bydgoszcz.pl

Więcej informacji o konkursie można także uzyskać pisząc na adres animocje@mok.bydgoszcz.pl lub telefonicznie: 52 322 55 544, 519 346 585.