Animocje – Festiwal Filmów Animowanych

Animocje - Festiwal Filmów AnimowanychAnimocje to Festwal Filmów Animowanych organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy.

Wśród festiwalowych wydarzeń znajdują się wystawy fotografii, spotkania autorskie, warsztaty, a także pokaz animacji dla dzieci, pokaz teledysków oraz kiermasz publikacji poświęconej filmowi animowanemu.

W ramach festiwalu odbywa się również konkurs na krótkometrażowy film animowany. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do dnia 31 stycznia 2012 (decyduje data stempla pocztowego). W tym terminie należy wypełnić pobrany ze strony formularz zgłoszenia filmu, następnie wydrukować go, podpisać i przesłać pocztą na adres MOK z dopiskiem „ANIMOCJE” . Do karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć płytę DVD z filmem do selekcji oraz materiały promocyjne filmu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich twórców animacji, których Jury będzie oceniać w dwóch kategoriach:
– profesjonaliści oraz studenci wyższych szkół filmowych i artystycznych
– twórcy nieprofesjonalni

Więcej informacji o konkursie i o samym festiwalu znajdziecie na stronie Festiwalu Animocje >>