Czarny Koń Animacji dla „Ziegenort”

Ziegenort28 września w Kinoteatrze Rialto zakończyła się 4. edycja Ars Independent Festival.

Jury konkursu Czarny Koń Animacji w składzie: Mariola Brillowska, Agnieszka Kowalewska-Skowron oraz Martin Kočiško przyznało główną nagrodę, czyli tytuł i statuetkę Czarnego Konia Animacji oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 euro Tomaszowi Popakulowi za film „Ziegenort”.

W uzasadnieniu napisano: „Za osobiste spojrzenie na problem młodego człowieka pozostającego poza społecznymi ramami kodu nastolatków i wnikliwą obserwację gry społecznej. Za koncepcję kolorystyczną i konsekwencję w budowaniu obrazu filmowego przy dojrzale wypracowanym stylu wypowiedzi”.

Ponadto Jury wyróżniło: Lin Jiaxing za film „Wilk w drzewie”, Ivanę Šebestovej za film „Śnieg” oraz Pétera Vácza za „Królika i Jelenia”. „Królik i Jeleń” zdobył również uznanie publiczności, która przyznała mu nagrodę Podkowy Publiczności w Konkursie Czarny Koń Animacji.