Dofinansowania PISF

pisf logoPolski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił wyniki trzeciej sesji. Dotyczyła ona produkcji filmów animowanych. 

W selekcji w II etapie brało udział 16 projektów filmów animowanych. Liderami komisji oceniających projekty aplikujące o dofinansowanie produkcji projektów animowanych byli Witold Giersz, Izabela Plucińska i Marek Skrobecki. Podjęli oni decyzje o dofinansowaniu ośmiu zgłoszeń na łączną kwotę ponad 7,2 mln zł. Trzy projekty skierowali do następnej sesji, a jeden został przesunięty do developmentu. Projekt „Wieża” w reżyserii Agaty Grządek i Matsa Groruda otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z puli dyrektor PISF.

źródło: strona PISF