Program kolejnych warsztatów

akcja_komiks_w_ruchuJuż w najbliższy weekend 28 i 29 kwietnia kolejne warsztaty projektu „Akcja! Komiks w ruchu”. Uczestniczki i uczestnicy będą zdobywać tym razem wiedzę i umiejętności z zakresu animacji, montażu filmowego, obróbki graficznej i oprogramowania w celu wprowadzenia w ruch i udźwiękowienia swoich komiksów powstałych podczas poprzednich warsztatów. 

Warsztaty prowadzić będą Wojtek Traczyk i Daria Burlińska  ze studia projektowego „dbwt”

Rezultaty dwóch poprzednich warsztatów w postaci przykładowych prac uczestników i uczestniczek można zobaczyć na stronie projektu, a poniżej przedstawiamy program 3 warsztatów.

[Materiały prasowe]
Dla wszystkich, którzy chcą się zainspirować, scenariusz warsztatu

Prowadzenie: Wojtek Traczyk, Daria Burlińska/ DBWT.pl
Czas trwania: 30 godzin
Założenia i cele: Wprawienie w ruch oraz udźwiękowienie komiksów powstałych podczas warsztatów komiksowych prowadzonych przez Jacka Frąsia. Nabycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności w zakresie animacji, montażu filmowego, obróbki graficznej, posługiwania się oprogramowaniem.
Materiały i oprogramowanie: materiały plastyczne i papiernicze, komputery – po jednym na uczestnika/ uczestniczkę, pendrivy (min. 1 GB), Adobe Photoshop + Adobe Flash, projektor ze złączem HDMI lub VGA/RGB.

Program i metodologia:

A. OD CZEGO BY TU ZACZĄĆ?

(metoda: wykład z prezentacją, dyskusja)
1. krytyczna prezentacja ciekawych realizacji motion design oraz motion comics,
2. wprowadzenie w techniki animacji, motion design i montażu filmowego,
3. prezentacja cyfrowych narzędzi animacyjnych i montażowych
(komputer, tablet Wacom, oprogramowanie firm Adobe i Apple),
4. szybki kurs radzenia sobie z ww. narzędziami.

B. OD ZERA DO MILIONERA.

(metoda: praca indywidualna/w zespołach pod nadzorem prowadzących)
1. stworzenie scenariusza i storyboardu (szkicu filmu),
2. obróbka graficzna prac powstałych na warsztatach komiksowych,
3. montaż filmowy (wraz z udźwiękowieniem) filmów uczestników.