Po niesamowitej, 38-letniej karierze Glen Keane animator Studia Walt Disney Animation zdecydował opuścić firmę. W liście pożegnalnym wysłanym do swoich współpracowników wyjaśnił przyczyny odejścia. „Jestem przekonany, że animacja