"Opowieść o Chico i Ricie posłużyła za kanwę do przybliżenia kultury kubańskiej, rozwoju tamtejszej muzyki i influencji jakie wywarła ona na jazz. Muzyka jest tu najważniejsza i to