Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (Hollywood Foreign Press Association) w ostatnią niedzielę 25 listopada ogłosiło listę 12 animowanych filmów, które dostały się na krótką listę w kategorii Najlepszych Filmów