Po 3 miesięcznej nieobecności Se-ma-for Muzeum Animacji otwiera ponownie swoje drzwi – w nowych wyremontowanych wnętrzach,  z nową koncepcją wystawy o profilu multimedialnym i interaktywnym. Otwarcie Muzeum odbędzie