Zaledwie wczoraj pisaliśmy o nowych planach Studia Ghibli, a już dziś mamy nowe wieści. Lutowa edycja Neppū, comiesięcznego biuletynu Studia poświęcona została motywowi demonstracji we wszystkich jej odmianach,