Warner Bros. Television Group i Turner Brodcasting Group podpisali umowę na wyświetlanie swoich programów na Netflix. Umowa licencyjna wchodzi w życie w dniu 31 marca 2013 roku i