Wyniki selekcji konkursowej Opolskie Lamy 2014

Opoleskie Lamy 2014Znana jest już pełna lista filmów zakwalifikowanych do 12. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy.

W Konkursie Etiud Filmowych w kategorii Animacja znalazły się następujące filmy:

„Vanitas”, reż. Kamila Grzybowska – Sosnowska i Mirosław Sosnowski – 7 min.
„Łakomstwa Endemita”, reż. Natalia Dziedzic- 11 min.
„Kamienica”, reż. Agnieszka Burszewska – 12 min.
„Gruby i chudy”, reż. Aleksandra Brożyna – 8 min.
„Zupa truskawkowa”, reż. Sylwia Szkiladz – 5 min.
„Trudny przypadek nauki”, reż. Marta Czarnecka – 5 min.
„Nieprawdopodobnie elastyczny człowiek”, reż. Karolina Specht – 4 min.
„Invigilo”, reż. Artur Hanaj – 3 min.
„Moko”, reż. Marta Szymańska – 4 min.
„Podkop do nieba”, reż. Maciej Lorenc – 6 min.
„Błękitne drzewo”, reż. Ania Przybyłko – 6 min.
„Królewicz”, reż. Monika Kuczyniecka – 4 min.

Wśród tytułów zakwalifikowanych do Konkursu Filmów Amatorskich także znalazły się animacje:

„Dryf”, reż. Marcin Ożóg – 4 min. 19 s.
„Zgubne skutki palenia ver.2”, reż. Maciej Pestka – 4 min. 54 s.
„ReAniMacjus IV”, reż. Macjus Sławuski – 9 min.
„Glista Lucka”, reż. Tomasz Pawlak – 7 min. 29 s.
„Fabryka”, reż. Sebastian Kwidziński i Marcin Rozczyniała – 16 min.

Pełna lista konkursowa znajduje się na stronie:
www.opolskielamy.pl