Wystawa „55 lat Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”

asp-krak-wystawa[materiał prasowy]
Tradycja kształcenia w zakresie filmu animowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jest długa. Pracownia zajmująca się tą dyscypliną sztuki została powołana w roku 1957. W ubiegłym roku przypadał więc okazały jubileusz funkcjonowania tej jednostki dydaktycznej.
Początkowo kształcenie w zakresie animacji miało na celu wzbogacanie doświadczeń młodych malarzy, grafików, rzeźbiarzy. W ciągu minionych pięćdziesięciu pięciu lat edukacja ta przechodziła różne etapy, zależne od zainteresowania studentów, czynników wewnętrznych w uczelni i zewnętrznych. Zmieniali się pedagodzy, charakter kształcenia. Pracownia sukcesywnie rozwijała się w obecną, dyplomującą jednostkę o nazwie Pracownia Filmu Animowanego.
Na przestrzeni całego minionego okresu uczelnia może się poszczycić osiągnięciami studentów i absolwentów, którzy prowadzą samodzielną, niezależną działalność twórczą, pracują w wielu, zarówno krajowych jak i zagranicznych, studiach filmu animowanego, stacjach telewizyjnych. Cała kreatywna obsada Studia Filmów Animowanych w Krakowie wywodziła się z absolwentów Pracowni Filmu Animowanego.
Atmosfera wytworzona w kręgu Pracowni Filmu Animowanego sprzyja podejmowaniu intensywnych wysiłków i ambitnych wyzwań artystycznych.
Młodzi twórcy filmu animowanego, studenci i absolwenci uczelni, wykazują dużą prężność artystyczną i odnoszą znaczące zawodowe sukcesy. Ich siła twórcza wynika nie tylko z profesjonalnego przygotowania w trakcie studiów, z talentów i determinacji ale zapewne także z rosnącej popularności sztuki filmu animowanego, dopingującej i mobilizującej. Istotna jest też rola krakowskiego fermentu artystycznego, zachęcającego a nawet zmuszającego młodych twórców do znajdowania własnej formuły artystycznej wypowiedzi.
Pracownia Filmu Animowanego współpracuje z licznymi zagranicznymi uczelniami oraz od roku 1996 uczestniczy w organizacji corocznych Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego.
Wykładowcami i pedagogami gościnnymi Warsztatów byli najwybitniejsi światowi twórcy m.in.:
Georges Schwizgebel (Szwajcaria), Mirosław Kijowicz (Polska), Andrej Chrzanowski (Rosja), Daniel Szczechura (Polska), Oksana Cherkasowa (Rosja), Paul Driessen (Holandia), Piotr Kamler (Polska), Jean-Marie Demeyer (Belgia), Christine Panushka (USA), Marcin Giżycki (Polska), Caroline Leaf (Kanada), Otto Alder (Niemcy), Borivoj Dovnikovic Bordo (Chorwacja), Roze Stiebra (Łotwa), Mariola Brillowski (Niemcy), Anri Koulev (Bułgaria), Raoul Servais (Belgia), Bretislav Pojar (Czechy), Claude Leuyet (Francja), Kirsten Winter (Niemcy), Marjut Riminen (Anglia) itd…
Jerzy Kucia

CO: Wystawa wybranych projektów Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
GDZIE: Muzeum Kinematografii, Plac Zwycięstwa 1, Łódź
KIEDY: 09.04 – 06.05.2013