Zaproszenie do zgłoszenia

zgłoś_film_na_3_se-ma-for_film_festivalPrzypominamy, że do 3 sierpnia 2012 jest możliwość zgłoszenia filmów do konkursów w ramach 3. edycji Se-Ma-For Film Festival, który odbędzie się w dniach 10-13 października 2012 roku. Więcej informacji jak to zrobić poniżej.

[materiały prasowe]
Już tylko do 3. sierpnia można zgłaszać filmy na 3. Se-Ma-For Film Festival, który odbędzie się w Łodzi w dniach 10‑13 października 2012 roku. Nagrody przyznawane będą w dwóch konkursach na Najlepszą Polską Animację (dopuszczane są filmy wykonane dowolną techniką) oraz na Najlepszą Animację Poklatkową. Twórcy z Polski oraz polscy koproducenci mogą zgłaszać swoje filmy w obydwu kategoriach.

Aby wziąć udział w selekcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go (wraz z materiałami wymienionymi w regulaminie) drogą elektroniczną na adres festiwal@se-ma-for.com. Dodatkowo, warunkiem przystąpienia do selekcji jest listowne nadesłanie kopii DVD lub BR filmu na adres:

Fundacja Filmowa Se-Ma-For
ul. Targowa 1/3 b. 24
90-022 Łódź

Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały dostępne są na stronie Festiwalu oraz profilu na Facebooku

Se-Ma-For Film Festival jest pierwszym festiwalem w rejonie Europy i Azji dedykowanym animacji poklatkowej. Tegoroczna edycja będzie skupiona głównie na kinematografiach krajów z Europy Środkowo‑Wschodniej. W programie festiwalu, oprócz pokazów konkursowych, znajdą się również specjalne projekcje, między innymi, z Rosji, Litwy, Białorusi, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Estonii, Chorwacji i Słowenii; warsztaty animacji z uznanymi artystami, konferencja naukowa „Ojcowie naszej animacji” oraz panele dyskusyjne dla producentów, dystrybutorów i popularyzatorów animacji.