Zgłoś film na 18. edycję festiwalu OFAFA

ofafa2013[materiały prasowe]
Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA w Krakowie do dnia 25 stycznia 2013 roku przyjmuje zgłoszenia filmów do konkursu 18. edycji festiwalu. W tym terminie należy wypełnić zamieszczony na stronie www.ofafa.pl formularz on-line zgłoszenia filmu, następnie wydrukować go, podpisać i przesłać pocztą lub faksem na adres Biura. Do wydrukowanej karty zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć płytę DVD z filmem do selekcji. W ramach festiwalu odbędą się trzy równoległe konkursy oceniane przez Jury złożone z wybitnych przedstawicieli środowiska filmowego. Twórcy zawodowi będą ubiegać się o Złotą, Srebrną i Brązową „Kreskę”, studenci szkół filmowych i plastycznych o Grand Prix i Nagrodę Specjalną, a filmy twórców nieprofesjonalnych zostaną uhonorowane Nagrodą Główną. Kwalifikacji do konkursu dokona Komisja Selekcyjna. Zgłaszający film zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu do dnia 11 lutego 2013 pocztą elektroniczną. Wyniki selekcji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Festiwalu www.ofafa.pl.

Do konkursu można zgłaszać filmy autorskie zrealizowane w latach 2011 – 2013, w dowolnej technice animacji (rysunek, wycinanka, plastelina, kukiełka, animacja komputerowa itd.). Można zgłosić również film kombinowany, w którym animacja stanowi co najmniej 50%. Za film autorski organizatorzy uznają pracę, w której reżyser filmu jest także autorem co najmniej drugiego działania twórczego (scenariusz, scenografia, animacja, muzyka, zdjęcia, itp.). Pełny regulamin konkursu i informacje dotyczące programu festiwalu można znaleźć pod adresem internetowym www.ofafa.pl lub pisząc na adres festiwal@ofafa.pl. Wszelkie informacje dotyczące festiwalu można uzyskać także w Biurze Festiwalowym (012 656-10-50) codziennie w godz. 13.00 – 17.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel).

18. edycja OFAFA odbędzie się w dniach 14-16 marca 2013 roku.