Zgłoś film na Festiwal Animocje 2014

ANIMOCJEMożna już zgłaszać swoje filmy na kolejną edycję Festiwalu Filmów Animowanych Animocje 2014, która odbędzie się w dniach 9-13 kwietnia przyszłego roku.

Jury festiwalu będzie oceniać filmy animowane w kategoriach: profesjonaliści, studenci wyższych szkół filmowych i artystycznych, twórcy nieprofesjonalni. Zgłoszenia filmów przyjmowane są do dnia 5 marca  2014 roku (decyduje data stempla pocztowego/data potwierdzenia odbioru przez Organizatora informacji o serwerze FTP lub otwartym serwisie np. Dropbox).

W tym terminie należy wypełnić pobrany formularz zgłoszenia filmu, wydrukować go, podpisać i przesłać razem z filmem na CD/DVD pocztą na adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Marcinkowskiego 12-14,
85-056 Bydgoszcz

z dopiskiem „Animocje”

Filmy również można przesyłać w formacie mp4 1920×1080 w formie pliku za pośrednictwem serwera FTP lub otwartego serwisu np. Dropbox. Do zgłoszenia należy dołączyć materiały promocyjne na temat filmu.

W konkursie mogą wziąć udział filmy zrealizowane w latach 2011-2014, które nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji konkursu. Film może być wykonany w dowolnej technice animacyjnej, jak również może być filmem kombinowanym, pod warunkiem, że animacja stanowi co najmniej 50%.

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.mck-bydgoszcz.pl

Więcej informacji o konkursie można także uzyskać pisząc pod adres animocje@mok.bydgoszcz.pl lub telefonicznie: 52 322 55 544, 519 346 585.