Zgłosiłeś już swój film do konkursu Festiwalu O!PLA?

Zostało jeszcze kilka dni by zgłosić swoje filmy na konkurs O!PLA.

Przypominamy, filmy muszą być zrealizowane po 1 stycznia 2011 roku, w dowolnej technice animacyjnej i nie przekraczać 30 minut. Filmy prezentowane będą w trzech kategoriach: profesjonalnej, szkolnej i „offowej”.

Film może być zgłoszony tylko w jednej z 3 kategorii.

Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO filmu oraz terminowe przesłanie kopii przeglądowej DVD region 0 lub 2, wraz z odręcznie podpisanym FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM i REGULAMINEM na adres:

Animation Across Borders Piotr Kardas
ul. Piotrkowska 25, m.44
90-410 Łódź

Termin zgłoszenia upływa 15 lutego 2013 roku. O przyjęciu filmu do procesu selekcji decyduje DATA STEMPLA POCZTOWEGO! 

 

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i REGULAMINIE KONKURSU